BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
HOME > Privacybeleid

Privacybeleid

1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welk(e) doel(en)?

In het kader van de aanvraagformulieren, moet de SBGE-BMWB een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor zijn activiteiten. De SBGE-BMWB verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om een specifiek doel te vervullen. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden. Meer precieze informatie over de verzamelde gegevens is te vinden in de formulieren die de SBGE-BMWB heeft gezet.

2. Verbintenis van de SBGE-BMWB

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de SBGE-BMWB, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen en die de gegevensbeschermingsautoriteit en, indien van toepassing, de betrokken personen in kennis moet stellen indien de gegevensbeveiliging niet wordt nageleefd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende verwerking. Zodra de verwerking is voltooid, worden de gegevens opgeslagen voor een periode die in het SBGE-BMWB -verwerkingsregister is aangegeven.

De SBGE-BMWB verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die nodig zijn bij de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor een ander doel dan die welke duidelijk in het verwerkingsregister zijn vermeld. De SBGE-BMWB garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

3. Rechts & Contact

Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor verdere informatie op uw rechts, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres : dpo@bmwb.be

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een e-mail opsturen naar hetzelfde e-mailadres.

Het is ook mogelijk per post:

SBGE-BMWB
c/o Data Protection Officer
Keizerinlaan 17-19
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 505 47 10

Als u geen voldoening krijgt van de SBGE-BMWB na een ingediende aanvraag, kunt u altijd met GBA contact nemen.

 

 

 

SBGE BMWB NL

© 2011 SBGE BMWB - All Rights Reserved

SBGE BMWB NL